Inisyativ Aprantisaj Bonè

Li avèk Inisyativ Aprantisaj Bonè Malcolm nan bay pwogramasyon pou salklas endividyèl, nivo klas sèl oswa tout lekòl. Chak elèv k ap patisipe resevwa yon nouvo liv Malcolm, ak pwofesè yo resevwa Gid Yon Pwofesè. Yon videyo anime nan Malcolm lekti liv la tou bay.

Kesyon: Imèl Robin Gittens, Robin@ReadwithMalcolm.com

Foto Pwogram Pwogram In-Lekòl

Lekòl yo ki nan lis alfabetik.
Ou kapab tou tape non lekòl ou a nan ba rechèch la.

 

123456789101112131415161718192021222324252627