Dave Sapp: Chèf Ofisye Finansye

Dave Sapp kounye a sipèvize finansye a ak operasyon yo nan Pataje Fondasyon an majik. Dave te fèt nan Boston, Massachusetts, epi li te grandi nan Filadèlfi, Pennsilvani. Dave te resevwa diplòm bakaloreya li nan Administrasyon Biznis nan University of Delaware ak Mèt li nan Syans nan Finans soti nan Inivèsite Georgia. Dave se yon retrete Chèf Kredi Ofisye Kredi ki sòti nan Wells Fargo Kapital Finans.

Dave@ReadwithMalcolm.com